Airco service

Airco onderhoud. Een must voor uw auto airco.

Als een airconditioning installatie gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, zal het koudemiddel langzaam uit de installatie verdwijnen. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de afdichtingen niet gesmeerd worden tijdens stilstand. Het ontbreken van voldoende koudemiddel is de meest voorkomende storing die in het voorjaar optreedt.

 

Dit kunt u voorkomen door de airco regelmatig te gebruiken, minimaal twee keer per maand gedurende tien minuten. Ook is er altijd lekkage van koudemiddel, de zogenaamde natuurlijke lekkage. Dit veroorzaakt een slecht werkende airco en onnodige slijtage van het systeem.

Wij adviseren u om jaarlijks, vooral in het voorjaar, uw airconditioning te laten controleren op een goede werking. Een regelmatige controle zorgt ervoor dat eventuele lekken en slecht functionerende onderdelen tijdig opgemerkt worden.

Tevens is het aan te bevelen om tijdens dit onderhoud ook uw verdamper (deze zit in het interieur) te reinigen. Deze bevat vaak schimmels en bacteriën, die een onaangename lucht in uw auto kunnen veroorzaken.

Net als uw auto heeft ook uw airconditioning dus ook regelmatig onderhoud nodig!

Werking
Een airconditioner koelt, maar haalt ook vocht uit de lucht. Die twee eigenschappen geven in de zomer een aangename koele luchtstroom in de auto. De airconditioner houdt de lucht ook vrij van stof en micro-organismen. Zo is de airco dus een uitstekende hooikoortsbestrijder.

In de natte herfst- en wintermaanden is het voordeel van de droge lucht natuurlijk ook duidelijk; de ruiten beslaan niet, wat een belangrijk veiligheidsaspect vormt. Ook wordt het sneller behaaglijk in de auto. Niet voor niets is airconditioning vooral in Amerika en de Scandinavische landen bijzonder populair. Een goed klimaat in de auto is ook om een andere reden belangrijk voor de veiligheid. Bestuurder en passagier worden minder snel vermoeid als in de auto de juiste temperatuur heerst.

Soms worden gebruikers van auto’s met airconditioning geconfronteerd met rare luchtjes in het interieur, die uit het systeem lijken te komen. Dit kan veroorzaakt worden door bacteriegroei op het raster van de verdamper. Wanneer de airco in werking is, wordt er condens gevormd op de verdamper in het systeem. Na verloop van tijd vermengt deze condens zich met stof en bacillen die in de interieurlucht zweven. Dit mengsel vormt dan een basis waarin bacteriën en schimmels zich afzetten en ontwikkelen. Wordt de airco ingeschakeld dan verspreiden deze schimmels een muffe lucht. Van tijd tot tijd zal het dus noodzakelijk zijn om de verdamper te verfrissen met een antiseptisch middel. Dit behoort tot het normale onderhoud van een installatie. Wij kunnen u hierover nader informeren.

Als een auto met airconditioning geparkeerd wordt, ontstaat na verloop van tijd een waterplas onder de auto. Dit duidt niet op een lekkage van het koelsysteem of de ruitenwissersproeier, maar is afkomstig van het aircosysteem. Zoals al beschreven condenseert vocht uit het interieur op de verdamper. Dit vocht lekt in de vorm van waterdruppels in een opvangbak die via een afvoer met de buitenlucht in verbinding staat. Het water dat dan nu onder de auto ziet liggen, bevond zich daarvoor in dampvorm in het interieur.

Op sommige momenten kan een “wolkje” uit het ventilatierooster komen. Dit is geen rook en is dus volkomen onschuldig. Het ontstaat door vocht op de verdamper in het aircosysteem dat door de ventilator omhoog wordt geblazen en is vergelijkbaar met het wolkje dat thuis uit de koelkast komt als u de deur opent

Gebruiks adviezen airco:

1. Gebruik de airco-installatie regelmatig en dus niet alleen tijdens warme dagen. Hiermee vermindert u slijtage van lagers en de pomp en voorkomt u dat u plotseling wordt geconfronteerd met een defect systeem. Als een pomp niet draait en zich lange tijd op een trillende motor bevindt, krijgen de lagers in de pomp een continue stotende belasting. Dit geeft meer slijtage dan een draaiende pomp.
2. Zet bij voorkeur het ventilatiesysteem in de stand “fresh air” (behalve bij hoge buitentemperatuur, zie punt 7). Hiermee bereikt u een snellere afvoer van lucht uit het interieur waardoor de kans op onaangename luchtjes minder is. Ook de het drogen van de ruiten verloopt sneller.
3. Als de airco aan staat, kunt u de temperatuur regelen door de kachel te bedienen. Op deze manier bereikt u een aangename temperatuur en een lagere luchtvochtigheid. Dat laatste draagt weer bij aan de behaaglijkheid van het interieur, terwijl tegelijkertijd de ruiten droog blijven.
4. Ontvet regelmatig de ruiten aan de binnenzijde. Het beslaan van de ruiten wordt hierdoor meer nog voorkomen.
5. Gebruik de airco-installatie altijd in combinatie met de kachelaanjager. Alleen dan is er sprake van luchtbehandeling.
6. Schakel de airco ongeveer vijf minuten voor u de auto gaat stilzetten uit. Dit heeft twee voordelen. Ten eerste zal hierdoor de temperatuur in het interieur enigszins stijgen en is het verschil met de buitentemperatuur op het moment dat u uitstapt niet zo groot. Ten tweede zit er, als u de auto stilzet, minder vocht op of in de omgeving van de verdamper in het aircosysteem. De kans op nare luchtjes is dan kleiner doordat de condensor droogt voordat deze wordt stilgezet. Ook is er minder kans op condenswolkjes als u airco weer aanzet.
7. Bij een extreem hoge buitentemperatuur kan het best de ventilatiestand van “fresh air” naar “recirculation” worden omgeschakeld. Als de stand “fresh air” ingeschakeld blijft dan moet de hete buitenlucht steeds worden afgekoeld. daardoor gaat de capaciteit van de airco tekort schieten en kan het interieur onvoldoende worden gekoeld. In de stand “recirculation” circuleert de lucht binnen de auto waardoor het aircosysteem een veel lagere temperatuur kan bereiken.
8. Zorg er voor dat u airco installatie op tijd zijn onderhoud krijgt.